Module overblijven informatie

Middels deze handleiding willen wij het gebruik van de overblijfmodule nog gemakkelijker maken.

Stap 1: Voorwaarden

 

Klik op de module overblijven links in het menuvenster. U ziet nu de voorwaarden van het overblijven. De voorwaarden zijn opgesteld om gebruik te kunnen maken van het overblijven. Deze kunnen akkoord gegeven worden zoals hieronder aangegeven. Hierna gaat u verder naar de volgende stap.

Stap 2: Leerlingprofiel invullen

 


Nu kunt u uw kind aanmelden voor de overblijfmodule. Achter de naam van uw kind kunt u klikken op ‘vul eerst het leerling profiel in’. Hier kunt u uw actuele contactgegevens invullen en extra informatie over uw kind verstrekken aan de school c.q. overblijfmedewerkers. Bijvoorbeeld als er sprake is van allergieën of andere medische informatie die belangrijk zijn voor het welzijn van uw kind(eren). U kunt ten alle tijden deze gegevens aanpassen of wijzigen. De school ontvangt hiervan een e-mail en is zo altijd op de hoogte van de actuele informatie over uw kind(eren).

Als u alles naar wens heeft ingevuld kunnen deze gegevens ook gebruikt worden voor uw andere kinderen zie onderstaande afbeeldingen. Nu kunt u op opslaan klikken.

Stap 3: Overblijven instellen

 

Nu komt u terug in het menu en ziet u achter de naam van uw kind(eren) het volgende staan: Overblijven instellen voor….

U kunt nu de eventuele vaste overblijfdagen aanvinken voor uw kind. Heeft uw kind geen vaste overblijfdagen, dan laat u de velden leeg en klik op opslaan.

Let op: Als u tussendoor een wijziging aanbrengt in de standaard overblijfdagen wordt deze pas de week erna doorgevoerd. Geldt de wijziging dus ook al voor de huidige week, dan dient u dit handmatig te wijzigen in ‘aanmelden en afmelden per week’.

Stap 4: Makkelijk aan- en afmelden

 

Ziet uw (werk) week er ieder week anders uit, dan kunt u bij ‘aanmelden en afmelden’ per week aangeven op welke dagen uw kind zal overblijven. Dit kunt u voor het hele jaar vooruit plannen. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de kinderen zijn aangemeld op de dinsdag.

Het is mogelijk om uw kind aan– of af te melden tot 11:30 uur op de dag zelf.
Tegoeden worden om 11:30 uur automatisch afgeboekt. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aan- en afmelden van hun kind.
Vakanties en roostervrije dagen zijn automatisch geblokkeerd; tijdens deze dagen zal er geen tegoed worden afgeschreven (zie afbeelding hieronder).
  • Stap 5: Overblijftegoeden kopen:

     


    Door op de knop ‘overblijftegoed kopen’ te klikken, kunt u aangeven hoeveel tegoed u in één keer wenst te kopen. 1 tegoed staat voor 1 overblijfbeurt. U kunt met de knop ‘afrekenen via IDEAL’ uw bestelling afronden. Volg hier de stappen en bevestig de betaling. U ontvangt automatisch een e-mailbericht van uw aankoop.